Säkerhet i fickformat

Idag har alla sin mobil med sig. Med vår app kan ni, med smart teknik och enkel lösning, få viktig information som tränger genom bruset om något händer.

TeamAlert app symbol

Meddela

Meddela dig till en grupp genom att skicka ett meddelande med ljud, det finns två nivåer av meddelande och två nivåer av ljud. Alla medlemmar i gruppen kan se meddelanden i sin grupp, ingen kan se in i en grupp man inte är behörig till
TeamAlert app symbol

Uppdrag

Du kan aktivera ett uppdrag för att ge en eller flera kollegor information om ett aktivt uppdrag där du önskar att någon känner till om eller när du avslutat uppdraget. Om du inte avslutar uppdraget i tid kommer dina utvalda kollegor att få ett larm om detta.
TeamAlert app symbol

Scenario

Skicka ett larm genom ett tryck från menyn i App:en eller via en fysisk knapp (ett extra tillbehör i form av en Flic knapp). Ni har tidigare förbestämt scenarion som är lämpliga för just er verksamhet, detta för att spara tid i en stressad situation.
TeamAlert app symbol

Användardefinierad

Dina egna scenarier med sina egna nivåer
TeamAlert mobil app
TeamAlert app symbol

SOS

Du kan aktivera ett personligt larm om du befinner dig i nöd, detta går till dina kollegor, de får larm från dig med en positionsangivelse både i app push och sms.
TeamAlert app symbol

Följ mig

Inför ett riskfylltuppdrag eller i en riskfylld miljö där du önskar att någon ser till dig kan du dela dina spår och rörelser med en eller flera kollegor
TeamAlert app symbol

Konferens

Med ett tryck väljer du de grupper eller den grupp du önskar ha en telefonkonferens med. De rings upp och får ett talmeddelande om att ansluta sig till konferensen. Om någon i gruppen är upptagen kan de lätt ringa in till konferensen.
TeamAlert app symbol

Användardefinierad

Man kan ha upp till 3 favoritscenarier på startskärmen

Olika företag – olika behov

Vi har lång erfarenhet av att ta fram lösningar för befolkningsvarning och kommunikation i team. Våra två huvudprodukter TeamAlert och GroupAlert har visat sin styrka i praktisk användning. Använd gärna jämförelsetabellen nedan för att få en överblick över fördelarna och användningarna för varje produkt:

Gränssnitt

TEAM
ALERT

GROUP
ALERT

Mobil applikation
Administratorn har full översikt i molnet

Meddelandetyp

Internt meddelande inom teamet / delar av teamet
Omedelbara meddelanden
Meddelanden med ljud. Går förbi ljudlös funktionen
Kraftig vibration
Begränsa meddelande och kommunikation till ett bestämt och definierat geografiskt kartområde
Val av viktighetsgrad
Meddelande till en fördefinierad grupp
Multikanal meddelande: SMS, tal och e post till användar definierade grupper, alla anställda, kunder eller leverantörer. Med respons funktion
Ställföreträdare vid saknat svar
Återutsändning till olika svarsgrupper
Ge respons och dela informationen med text och bilder omedelbart

I förhand ifyllda mallar och meddelanden

Se medarbetarna på en karta efter en användargodkänd positionering
Respons via svarsalternativ
Otryggt uppdrag. Automatiskt meddelande när uppdraget ej har avslutats
Meddela kristeamet

Funktioner

Följ mig. Dela din lokation med utvalda kollegor
Starta ett scenario från en fast monterad knapp eller med en personlig knapp
SOS larm med position. Personligt push-meddelande till kollegor
Telefonkonferans. Starta samtalet med teamet på ett ögonblick
Starta ett scenario från en fysisk HUB
Lokalisera medlemmar i teamet
Fallback till SMS när ingen kontakt fås
Alla meddelanden kan skickas från både app och från PC

Integrering

Kan användas med organisationens existerande HR personalsystem
Kan integreras med andra larm system
Internationellt. Många olika språk
Kryptering/GDPR
Ta kontakt för mer information om produkt och priser.